Zabytki Krakowa

Kraków jest miastem związanym z postacią Tadeusza Kościuszki. Kościuszko jest bohaterem narodowym nie tylko Polaków, ale także jest to amerykański bohater. To właśnie na jego cześć usypano wielki kopiec w Krakowie. Kościuszko ponadto złożył uroczystą przysięgę na krakowskim rynku. Obecnie prochy Tadeusza Kościuszki spoczywają na Wawelu, który jest jednym z najważniejszych miejsc dla tożsamości narodowej Polaków. Kopiec Kopciuszki w Krakowie to symboliczna mogiła, która ma po prostu głosić chwałę tego wielkiego wojownika pochodzącego z jeszcze nie tak bardzo odległych czasów. Kopiec Kopciuszki został usypany z licznych ziem przywiezionych tutaj specjalnie z terenów, na których kiedyś odbywały się wielkie bitwy, między innymi pod Racławicami, a także pod Maciejowicami, Szczekocinami i pod Dubienką. Na samym szczycie kopca Kopciuszki znajduje się wielki właz granitowy, który specjalnie tutaj przywieziono ciężkimi maszynami. Głaz ten był elementem, do którego przychodziły kiedyś pielgrzymki.

Comments are closed.