Trybunał Koronny w Lublinie

Jednym z ciekawszych miejsc w naszym kraju jest lubelskie Rynek Starego Miasta, na którym znajduje się Trybunał Koronny. Na niewielkim placu znajduje się bowiem ogromna budowla. Jej wielkość spowodowana est tym, że kiedyś w tym miejscu stał ratusz, a obecny Trybunał Koronny powstał właśnie przez przebudowanie gotyckiego Ratusza. Obecny kształt, klasycystyczny, nadał mu Dominik Merlini. Trybunał Koronny był najwyższym sądem dla szlachty polskiej. Obecnie jest to jedyny pozostały jeszcze trybunał koronny w naszym kraju. Z trybunałem wiąże się wielka legenda lubelska. Legenda ta związana jest z ogromną przekupnością sędziów zasiadających w Trybunale Koronnym, dotyczy ona tego, że czarci mieli wydać sprawiedliwszy niż sędziowie wyrok nad kobietą. Do dziś można oglądać na zamku lubelskim skałę, na której znajduje się odcisk łapy jednego z czartów. Czarci bowiem mieli ludzkie postaci, ale łapy zachowali końskie. Lublin więc zawsze był miastem magnaterii szlachty, o czym także świadczy mnogość kościołów.

Comments are closed.